Pravila privatnosti

UVODNE ODREDBE

M.V. d.o.o., Kruševska ulica 1, 23000 Zadar, OIB: 32051024037, (dalje: Hotel Miramare) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa ovim Pravilima privatnosti te primjenjivim zakonskim odredbama, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje: “Opća uredba“) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U skladu s načelom transparentnosti, ova Pravila namjenjena su ispitanicima kako bi imali točnu i potpunu informaciju o tome koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju od strane Hotela Miramare, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Isto tako, svrha ovih Pravila je da se pojedinci koji koriste ovaj internetski portal upoznaju s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom.

Ova Pravila vrijede za i primjenjuju se u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjećivanja, registracije i korištenja internetskih portala www.miramarehotel.hr sa svim poddomenama, web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju navedenim domenama u vlasništvu Hotela Miramare(dalje skupno ili pojedinačno: internetski portali Hotela Miramare), softverskim aplikacijama koje vam dajemo na korištenje putem računala ili mobilnih uređaja (dalje „Aplikacije“), prilikom slanja elektroničke pošte koja ima link na ova Pravila privatnosti, te prilikom registracije i komuniciranja s vama dok ste gost jednog od naših objekata (dalje skupno „On-line usluge“).
Opća pravila i uvjeti korištenja internetskih portala Hotela Miramare utvrđena su zasebnim pravilima i uvjetima korištenja, te će se navedena pravila i uvjeti primjenjivati u svemu što nije utvrđeno ovim Pravilima, te pod uvjetom da ista nisu u suprotnosti sa odredbama ovih Pravila privatnosti .

OSOBNI PODACI

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet. Pružanjem On-line usluga, Hotel Miramare može prikupljati neke od sljedećih osobnih podataka:
– Ime, prezime, prebivalište, datum rođenja, spol, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta, državljanstvo, adresa elektroničke pošte, broj telefona i/ili mobitela;
– Podatke o vašem boravku, uključujući i podatke o objektu u kojem ste odsjeli, datum dolaska, datum odlaska, kupljene proizvode ili usluge, informacije o vašim preferencijama kod usluga (tip sobe i sl.);
– Podatke koji se prikupljaju u svrhu provedbe programa vjernosti (npr. obiteljski status, interesi, hobiji);
– Dodatne informacije o vama koje možemo primiti od trećih strana s kojima poslujemo (npr. agencije, tour-operatori);

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Hotel Miramare prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od niže navedenih pretpostavki
Imamo vašu privolu

Primjer: primanje newslettera
Ako želite primati newsletter, na internetskim stranicama www.miramarehotel.hr kvačicom ćete označiti da želite primati newsletter i upisat ćete adresu elektroničke pošte na koju želite primati newsletter.
Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Primjer: on-line booking
Prilikom rezervacije smještaja u nekom od objekata Hotela Miramare koji se vrši na internetskim stranicama www.miramarehotel.hr, kako bi mogli pružiti zatraženu uslugu
obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade

Primjer: prosljeđivanje podataka u sustav eVisitor
Hotel Miramare je dužan svakog gosta prijaviti u sustav eVisitor radi plaćanja turističke pristojbe i prijave boravka u Republici Hrvatskoj.
Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

Primjer: kako bi vas obavijestili o činjenicama povezanim s korištenjem usluge
Hotel Miramare može koristiti vaše osobne podatke kako bi vas obavijestili o određenim situacijama koje su povezane s korištenjem usluge, kao npr. obavijest emailom o nemogućnosti korištenja nekih sadržaja hotela zbog radova i sl.
Može se dogoditi da Hotel Miramare prikuplja osobne podatke i iz drugih zakonom predviđenih razloga kao npr. obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Hotel Miramare prikuplja podatke prilikom korištenja usluga ili pristupa internetskim stranicama www.miramarehotel.hr:

(I) Prilikom rezervacije smještaja i kupnje ostalih proizvoda ili usluga, prikupljaju se:
Ime, prezime, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj. Informacije o kupljenim uslugama (ili proizvodima)

(II) Pristupanjem internetskim stranicama Hotel Miramare, prikupljaju se:
Podaci o vašim smještajnim interesima;
Informacije o korištenju web stranice;
Informacije o klikovima na naše oglase, uključujući i one objavljene na drugim web stranicama;
Obavijest o tome kako pristupate digitalnim uslugama npr. operativni sustav, pretraživač, IP adresu;

(III) Slanjem upita i pružanjem podrške, konzultacija ili odgovora na prigovore, upitnike i istraživanja, prikupljaju se:
Podaci koje nam inače dostavljate prilikom rezervacije ili kupnje usluga, uključujući ime, prezime, adresa elektroničke pošte, ili ako se spajate preko društvenih mreža onda ime i korisničko ime i podaci za kontakt. Sadržaj digitalne komunikacije ali i linkovi na koje ste klikali prilikom komunikacije. Sadržaj vaših primjedbi

(IV) Prijavom na newsletter, prikupljaju se:
Adresa elektroničke pošte, ime, prezime, datum i godina rođenja, spol, državljanstvo, jezik, obiteljski status, interesi, hobiji.

(V) Registracija gosta u smještajnom objektu, prikupljaju se:
Ime, prezime, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj, podaci o osobnoj identifikacijskoj ispravi
Informacije o kupljenim uslugama (ili proizvodima) Primjedbe i napomene gostiju

(VI) Prilikom učlanjenja u program vjernosti (loyalty program):
Ime, prezime, adresa prebivališta (država, grad, poštanski broj, ulica i kućni broj), broj mobitela, adresa elektroničke pošte, datum rođenja, posebni interesi gosta, obiteljski status, spol, lozinka, jezik komunikacije i hobiji

Osim direktno od ispitanika, Hotel Miramare može prikupljati osobne podatke i iz drugih izvoda i to u navedenim slučajevima:
– od specijaliziranih društava koja pružaju informacije (npr. bonitetne agencije), poslovnih partnera (npr. tour-operatora) i javnih registara (registar obrtnika);
– ako se registracija vrši preko društvenih mreža npr. Facebook, Google+, prihvaćate da koristimo vaše korisničke podatke npr. ime, prezime, adresu elektroničke pošte ili neku drugu informaciju koju ste odobrili podijeliti;
– putem video nadzora u objektima Hotela Miramare.

U situaciji u kojoj vi dajete Plavoj laguni osobne podatke drugih osoba, treba voditi računa o sljedećem:
– Hotel Miramare koristi podatke o drugim osobama koje nam dostavite, kao na primjer osobe koje su uključene u rezervaciju smještaja;
– Kada dostavljate podatke o drugim osobama morate biti sigurni da su one pristale na to i da imate ovlaštenje da to napravite u njihovo ime. Gdje god je to moguće, trebate se pobrinuti da i njih upoznate sa obradom osobnih podataka iz ovih Pravila privatnosti.

KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI

Prikupljene podatke Hotel Miramare obrađuje u svrhu u koju su isti dani i/ili u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu ili legitimnom interesu koji proizlazi ili je vezan uz korištenje internetskih stranica Hotel Miramare i pružanja željenih usluga.

Prema tome, Hotel Miramare može koristiti vaše osobne podatke kako bi:
– Pružila usluge koje ste zatražili npr. rezervaciju smještaja;
– Pružila informacije koje zatražite u vezi usluga koje nudimo;
– Olakšali korištenje internetskih stranica Hotel Miramare uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka;
– Pomogli prilagoditi sadržaj najrelevantniji za vaše interese, odnosno u svrhu prilagodbe internetskog portala vašim osobnim sklonostima i interesima – ako ne želite primati personalizirani sadržaj, uvijek imate mogućnost prigovoriti na način da izmijenite vaše on-line postavke, ili da nam se javite telefonom ili emailom kako bi ažurirali naše podatke;
– Poslali obavijesti koji se odnose na korištenje vaše usluge;
– Spriječila prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti;
– Zaštitili sigurnost i integritet internetskih stranica Hotel Miramare ili društva Hotel Miramare;
– Za marketinške i promocijske svrhe tj.:

  • da vam pošaljemo obavijesti o novim uslugama, ažuriranjima usluga, događajima i posebnim ponudama za koje smatramo da vas možda zanimaju;
  • za marketinško istraživanje u svrhu unapređenja naših usluga pri čemu uvijek imate mogućnost odbiti sudjelovanje;

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKE

Hotel Miramare ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje vaše osobne podatke trećim stranama.
Hotel Miramare može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima koji za nas obavljaju određene funkcije kao što je na primjer održavanje IT sustava i aplikacija, marketinške kampanje, obrada plaćanja.
Određene osobne podatke prosljeđujemo nadležnim tijelima temeljem zakonskih obveza kao na primjer prijava gostiju u sustav eVisitor radi plaćanja turističke pristojbe, popisa gostiju i prijave boravišta stranaca.
U svakom slučaju, kada Hotel Miramare treba dijeliti prikupljene osobne podatke tada zahtijevamo da ih se zaštiti i da se ne upotrebljavaju u marketinške svrhe.

KAKO ZAŠTITI VAŠA PRAVA

Vi imate pravo zatražiti kopiju svih vaših osobnih podataka koje smo prikupili, a podatke koje smo prikupili prilikom rezervacije smještaja možete vidjeti iz same rezervacije. Možete nam pisati ako želite kopiju ostalih podataka koje smo od vas prikupili te pri tom navedite sve detalje kako bi nam pomogli da se identificiraju i lociraju vaši osobni podaci. Dostava podataka je besplatna, ali Hotel Miramare zadržava mogućnost naplate razumne naknade ako se radi o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično.
Želimo da svi vaši podaci budu točni i ažurirani, a ako primijetite da neki od podataka koje imamo nisu točni, molimo da nam to javite.
Također, podsjećamo da imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka. Hotel Miramare će ispraviti ili brisati vaše osobne podatke, osim ako ih trebamo zadržati zbog zakonskih, legitimnih pravnih ili poslovnih interesa.
Ako imate primjedbi na obradu, upotrebu ili čuvanje vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte. Ukoliko ne budete zadovoljni našim odgovorom, imate mogućnost obratiti se nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Svi zahtjevi ili primjedbe u vezi osobnih podataka koje prikuplja Hotel Miramare, podnose se u pisanom obliku službeniku za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati adresu e-pošte koju ste dali u vrijeme registracije kao i adresu e-pošte na koju želite zaprimiti odgovor (ako ona nije jednaka adresi e-pošte sa koje ste poslali zahtjev). Hotel Miramare će Vam dostaviti podatke, u razumnom roku, putem e-pošte na e-adresu navedenu u zahtjevu.
Adresa službenika za zaštitu osobnih podataka Hotela Miramareje: dpo@miramarehotel.hr Skrećemo pažnju da prije postupanja po vašem zahtjevu, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili vaš identitet. Također, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili da li imate odobrenje za podnošenje zahtjeva ukoliko to radite u nečije ime.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze. Hotel Miramare koristi usluge pouzdanih IT partnera koji su obavezni primijeniti visoke standarde IT zaštite.

Hotel Miramare primjenjuje prepoznate standarde informacijske sigurnosti:
– provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na rizicima,
– provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na rizicima,
– minimiziramo izloženost podataka,
– provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
– gdje je to moguće, podatke štitimo pseudonimiziramo i anonimiziramo,
– testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
– ograničavamo pristup osobnim podacima na zaposlenike, ugovorne radnike i zastupnike kojima su dopuštenja za korištenje osobnih podataka odobrena ograničeno i kontrolirano na temelju korisničkih zadataka, a koji su dužni poštovati stroge ugovorne obaveze o povjerljivost

Hotel Miramare poduzima sve mjere koje mogu identificirati probleme, kao i mjere minimiziranja potencijalnih šteta.

Ne zaboravite da ste i vi naš partner u sigurnosti. Pozivamo vas da poduzmete korake kako biste učinili svoje osobne podatke sigurnima (uključujući i svoju zaporku) te da se uvijek odjavite sa internetskog portala nakon uporabe.

Ako osobni podaci koje obrađujemo budu preneseni izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora jer je to nužno kako bi se tehnički izvršila usluga koju je zatražio korisnik, onda će Hotel Miramare poduzeti razumne mjere da osobe kojima se podaci dijele, a koji se nalaze izvan EU, poduzmu primjerene mjere zaštite navedenih podataka i da se pruži zaštita sukladno ovim Pravilima privatnosti.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Razdoblje u kojem Hotel Miramare čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Hotel Miramare propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svhre u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, Hotel Miramare će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa Hotela Miramare, poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

PRIMJENA KOLAČIĆA

Hotel Miramare koristi alate pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala Hotel Miramare i pomoću kojeg možemo prikupiti određene informacije o vama te time stječemo spoznaje o potrebama svojih posjetitelja i/ili korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude.
S tim u vezi koriste se i tako zvani kolačići, kao i neki drugi alati.
Korisnik i/ili posjetitelj može putem odgovarajućih postavki na mrežnoj stranici urediti korištenje kolačića .
Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika i/ili posjetitelja.
Više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo možete pronaći ovdje.

VIDEONADZOR

Hotel Miramare u svojim objektima provodi mjere videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine (legitimni interes) te u određenim slučajevima radi izvršenja zakonskih obveza (na primjer snimanje prostora mjenjačnica prema Zakonu o zaštiti novčarskih institucija).
Hotel Miramare na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen videonadzor.
Osobne podatke prikupljene videonadzorom Hotel Miramare čuva s posebnom pažnjom i u tu svrhu ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja koja je uređena Pravilnikom o korištenju videonadzora i postupanju sa snimkama videonadzora.
Podaci koji su prikupljeni u okviru videonadzora čuvaju se 15 dana na posebnom serveru koji nije dio centralnog servera i kojemu pristup imaju samo ovlaštene osobe, te se nakon isteka navedenog perioda uništavaju.
Iznimno, podaci koji su prikupljeni u okviru videonadzora mogu se čuvati i u periodu koji je dulji od 15 dana, ako je to propisano zakonom ili ako su isti dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.
Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri Hotela Miramareregistrirani i stručni za pružanje usluga videonadzora i usluga zaštite osoba i imovine te trgovačkog društva koje je zakupilo prostore mjenjačnice i u njima obavlja mjenjačke poslove.

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE

Ova web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice kojima upravlja Hotel Miramare ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Hotel Miramare ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije koje njima upravljaju.

DRUŠTVENE MREŽE

Ova web stranica može koristiti određene elemente društvenih mreža kao što su Instagram, Facebook, Google+, Pinterest i drugi, a koji imaju svoja vlastita pravila privatnosti, pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Hotel Miramare ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije koje njima upravljaju

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova su Pravila privatnosti zamjenjuju sve prethodne verzije.
Pravila privatnosti su zadnji put ažurirana: Ožujak 2024.
Hotel Miramare pridržava pravo promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene Pravila objavit ćemo na Internetskim stranicama Hotel Miramare, a u slučaju značajnijih promjena obavijestit ćemo Vas o tome na jasan i razumljiv način.